Mazda 2
Mazda 2 Sedan Deluxe514.000.000 VNĐ
Mazda 2 Sedan Premium564.000.000 VNĐ
Mazda 2 Hatchback Premium594.000.000 VNĐ
Mazda 2 Hatchback Premium SE604.000.000 VNĐ
Mazda 3
Mazda 3 Sport
All New Mazda 3 Sedan
Mazda 3 1.5L Deluxe709.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury759.000.000
Mazda 3 1.5L Premium829.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Luxury859.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium909.000.000
All New Mazda 3 Sport
Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe749.000.000 
Mazda 3 Sport 1.5L Luxury789.000.000
Mazda 3 Sport 1.5L Premium859.000.000
Mazda 3 Sport 2.0L Signature Luxury889.000.000
Mazda 3 Sport 2.0L Signature Premium929.000.000
Mazda 6
Mazda 6 2.0L819.000.000 VNĐ
Mazda 6 2.0L Premium899.000.000 VNĐ
Mazda 6 2.5L Premium1.019.000.000 VNĐ
Mazda CX5
Mazda CX-5 2.0L Deluxe899.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 2.0L Luxury949.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 2.0L Premium989.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 2.5L Luxury1.019.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 2.5L 2WD Signature1.069.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 2.5L AWD Signature1.149.000.000 VNĐ
Mazda CX8
Mazda CX8
Mazda CX8 DeluxeChuẩn bị ra mắt
Mazda CX8 Luxury1.199.000.000Đ
Mazda CX8 Premium FWD1.349.000.000Đ
Mazda CX8 Premium AWD1.399.000.000Đ
Mazda BT-50
Mazda BT50 2.2 MT 4WD 620.000.000 VNĐ
Mazda BT50 2.2 AT 2WD 645.000.000 VNĐ
Mazda BT50 2.2 ATH 2WD 699.000.000 VNĐ
Mazda BT50 3.2 ATH 4WD (New) 799.000.000 VNĐ
Close Menu
0904 808 402
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD
Báo Giá Nhanh

Xe bạn quan tâm